Verfijn


Vaardigheden
Kritisch denken
Zelfregulering
Sociale & culturele vaardigheden
Samenwerken
Communiceren
Mediawijsheid
ICT - basis vaardigheden
Probleem oplossen
Computational thinking
Creatief denken
Informatie vaardigheden

Doelgroepen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Vakgebied
Mens en Maatschappij
Mens en Natuur
Kunst en Cultuur
Bewegen en Sport
Burgerschap
Engels / moderne vreemde talen
Digitale geletterdheid
Nederlands
Rekenen/wiskunde

Werkvorm
samenwerkend
zelfstandig

Subwerkvorm
Les - offline uitvoerbaar
Les - online uitvoerbaar
Lessenreeks - offline uitvoerbaar
Lessenreeks - online uitvoerbaar

Terug

Om de beurt
ICT bekwaamheid docent:


Werkvorm:
samenwerkendsamenwerkend
Doelgroep(en):
Groep 3 Groep 4
Vaardigheden
Creatief denkenCreatief denken
Omschrijving
Verdeel de leerlingen in tweetallen. In het ideale geval heeft ieder tweetal bij deze activiteit een eigen eierwekker. Lukt dat niet, dan volstaat één eierwekker.  Het doel is om zo veel mogelijk voorbeelden van een verzameling te geven, bijvoorbeeld: Noem zo veel mogelijk soorten kriebeldieren.Noem zo veel mogelijk voorwerpen die je in een keuken tegenkomt.Aan de hand van een kopie met verkeersborden: wat betekenen de verkeersborden?De antwoordtijd gaat in als de eierwekker is ingesteld op 1 minuut. Degene die de wekker vast heeft, noemt als eerste een dier, voorwerp of betekenis van een verkeersbord en geeft dan snel de eierwekker aan nummer 2. Die doet hetzelfde en geeft de wekker weer aan 1. Degene die de wekker in handen heeft als deze na 1 minuut afloopt heeft verloren. Daarna verwoorden enkele tweetallen hun ervaringen in de kring: Wie heeft er gewonnen? Heeft die volgens jullie ook de meeste namen genoemd? Welke dieren, voorwerpen of borden kende je nog niet?
Toepassing
Materiaal:1 of meerdere eierwekkers  

BRON: Uit: De Zaken van Zwijsen, methoden voor de zaakvakken
Terug

Om de beurt
ICT bekwaamheid docent:


Werkvorm:
samenwerkendsamenwerkend
Doelgroep(en):
Groep 3 Groep 4
Vaardigheden
Creatief denkenCreatief denken
Omschrijving
Verdeel de leerlingen in tweetallen. In het ideale geval heeft ieder tweetal bij deze activiteit een eigen eierwekker. Lukt dat niet, dan volstaat één eierwekker.  Het doel is om zo veel mogelijk voorbeelden van een verzameling te geven, bijvoorbeeld: Noem zo veel mogelijk soorten kriebeldieren.Noem zo veel mogelijk voorwerpen die je in een keuken tegenkomt.Aan de hand van een kopie met verkeersborden: wat betekenen de verkeersborden?De antwoordtijd gaat in als de eierwekker is ingesteld op 1 minuut. Degene die de wekker vast heeft, noemt als eerste een dier, voorwerp of betekenis van een verkeersbord en geeft dan snel de eierwekker aan nummer 2. Die doet hetzelfde en geeft de wekker weer aan 1. Degene die de wekker in handen heeft als deze na 1 minuut afloopt heeft verloren. Daarna verwoorden enkele tweetallen hun ervaringen in de kring: Wie heeft er gewonnen? Heeft die volgens jullie ook de meeste namen genoemd? Welke dieren, voorwerpen of borden kende je nog niet?
Toepassing
Materiaal:1 of meerdere eierwekkers  

BRON: Uit: De Zaken van Zwijsen, methoden voor de zaakvakken

Aantekeningen: