Verfijn


Vaardigheden
Kritisch denken
Zelfregulering
Sociale & culturele vaardigheden
Samenwerken
Communiceren
Mediawijsheid
ICT - basis vaardigheden
Probleem oplossen
Computational thinking
Creatief denken
Informatie vaardigheden

Doelgroepen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Vakgebied
Mens en Maatschappij
Mens en Natuur
Kunst en Cultuur
Bewegen en Sport
Burgerschap
Engels / moderne vreemde talen
Digitale geletterdheid
Nederlands
Rekenen/wiskunde

Werkvorm
samenwerkend
zelfstandig

Subwerkvorm
Les - offline uitvoerbaar
Les - online uitvoerbaar
Lessenreeks - offline uitvoerbaar
Lessenreeks - online uitvoerbaar

Terug

Het brainstorm spel
ICT bekwaamheid docent:


Werkvorm:
samenwerkendsamenwerkend
Doelgroep(en):
Groep 3 Groep 4
Vaardigheden
SamenwerkenSamenwerken
Omschrijving
Verdeel de leerlingen in groepjes van vier. Een van de vier leerlingen is de scheidsrechter. Ieder groepje heeft een stapel blokjes. In het midden van de groep ligt een omgekeerde hoed of staat een bakje.  Geef de opdracht, bijvoorbeeld:• Bedenk zo veel mogelijk voorwerpen die van ijzer zijn gemaakt.• Noem zo veel mogelijk plantensoorten.• Noem zo veel mogelijk lichaamsdelen die je niet van buiten kunt zien. Stel een eierwekker of klok in op bijvoorbeeld 1 minuut. Om de beurt mag een leerling een voorwerp, plant of lichaamsdeel noemen. Voor elk item werpt de scheidsrechter een blokje in de hoed. Welke groep heeft na afloop de meeste blokjes in de hoed?  Na afloop vertellen de scheidsrechters over de ervaringen binnen zijn groepje in de kring: Noem voorbeelden van antwoorden. Zijn er foute antwoorden gegeven? Welk antwoord vond jij het leukste of meest onverwacht?
Toepassing
Materiaal: Een of meer eierwekkers, blokje, hoed (of bakje)  

BRON: Uit: De Zaken van Zwijsen, methoden voor de zaakvakken
Terug

Het brainstorm spel
ICT bekwaamheid docent:


Werkvorm:
samenwerkendsamenwerkend
Doelgroep(en):
Groep 3 Groep 4
Vaardigheden
SamenwerkenSamenwerken
Omschrijving
Verdeel de leerlingen in groepjes van vier. Een van de vier leerlingen is de scheidsrechter. Ieder groepje heeft een stapel blokjes. In het midden van de groep ligt een omgekeerde hoed of staat een bakje.  Geef de opdracht, bijvoorbeeld:• Bedenk zo veel mogelijk voorwerpen die van ijzer zijn gemaakt.• Noem zo veel mogelijk plantensoorten.• Noem zo veel mogelijk lichaamsdelen die je niet van buiten kunt zien. Stel een eierwekker of klok in op bijvoorbeeld 1 minuut. Om de beurt mag een leerling een voorwerp, plant of lichaamsdeel noemen. Voor elk item werpt de scheidsrechter een blokje in de hoed. Welke groep heeft na afloop de meeste blokjes in de hoed?  Na afloop vertellen de scheidsrechters over de ervaringen binnen zijn groepje in de kring: Noem voorbeelden van antwoorden. Zijn er foute antwoorden gegeven? Welk antwoord vond jij het leukste of meest onverwacht?
Toepassing
Materiaal: Een of meer eierwekkers, blokje, hoed (of bakje)  

BRON: Uit: De Zaken van Zwijsen, methoden voor de zaakvakken

Aantekeningen: