Verfijn


Vaardigheden
Kritisch denken
Zelfregulering
Sociale & culturele vaardigheden
Samenwerken
Communiceren
Mediawijsheid
ICT - basis vaardigheden
Probleem oplossen
Computational thinking
Creatief denken
Informatie vaardigheden

Doelgroepen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Vakgebied
Mens en Maatschappij
Mens en Natuur
Kunst en Cultuur
Bewegen en Sport
Burgerschap
Engels / moderne vreemde talen
Digitale geletterdheid
Nederlands
Rekenen/wiskunde

Werkvorm
samenwerkend
zelfstandig

Subwerkvorm
Les - offline uitvoerbaar
Les - online uitvoerbaar
Lessenreeks - offline uitvoerbaar
Lessenreeks - online uitvoerbaar

Terug

Argumenteren over nieuwsitem
ICT bekwaamheid docent:


Werkvorm:
samenwerkendsamenwerkend
Doelgroep(en):
Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Vaardigheden
Kritisch denkenKritisch denken
Omschrijving
  Introduceer de les door een eenvoudig voorbeeld van een stelling te geven. Bijvoorbeeld ‘voetballen is altijd leuk om te doen’. Laat leerlingen de voor- en tegenargumenten benoemen en schrijf deze op.  Laat vervolgens een uitzending van het jeugdjournaal zien. Aan de hand van dit nieuwsitem kun je met de leerlingen gezamenlijk een stelling bedenken. Je geeft de leerlingen de opdracht om voor- en tegenargumenten te bedenken. De leerlingen mogen hierbij gebruik maken van de computer. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met het maken van de argumenten. Je kunt leerlingen begeleiden door de volgende vragen: Hoe denk jij er zelf over? Hoe denk je dat die mensen erover denken? Waarom voeren ze het op deze manier uit? Vind jij dat een goede manier?  Vervolgens kunnen leerlingen onderling overleggen welke argumenten ze verzonnen hebben en samen kijken welke argumenten minder sterk zijn. Laat de leerlingen in debat gaan met elkaar over het onderwerp.

BRON: Uit: Onderwijs maak je samen
Terug

Argumenteren over nieuwsitem
ICT bekwaamheid docent:


Werkvorm:
samenwerkendsamenwerkend
Doelgroep(en):
Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Vaardigheden
Kritisch denkenKritisch denken
Omschrijving
  Introduceer de les door een eenvoudig voorbeeld van een stelling te geven. Bijvoorbeeld ‘voetballen is altijd leuk om te doen’. Laat leerlingen de voor- en tegenargumenten benoemen en schrijf deze op.  Laat vervolgens een uitzending van het jeugdjournaal zien. Aan de hand van dit nieuwsitem kun je met de leerlingen gezamenlijk een stelling bedenken. Je geeft de leerlingen de opdracht om voor- en tegenargumenten te bedenken. De leerlingen mogen hierbij gebruik maken van de computer. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met het maken van de argumenten. Je kunt leerlingen begeleiden door de volgende vragen: Hoe denk jij er zelf over? Hoe denk je dat die mensen erover denken? Waarom voeren ze het op deze manier uit? Vind jij dat een goede manier?  Vervolgens kunnen leerlingen onderling overleggen welke argumenten ze verzonnen hebben en samen kijken welke argumenten minder sterk zijn. Laat de leerlingen in debat gaan met elkaar over het onderwerp.

BRON: Uit: Onderwijs maak je samen

Aantekeningen: