Verfijn


Vaardigheden
Kritisch denken
Zelfregulering
Sociale & culturele vaardigheden
Samenwerken
Communiceren
Mediawijsheid
ICT - basis vaardigheden
Probleem oplossen
Computational thinking
Creatief denken
Informatie vaardigheden

Doelgroepen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Vakgebied
Mens en Maatschappij
Mens en Natuur
Kunst en Cultuur
Bewegen en Sport
Burgerschap
Engels / moderne vreemde talen
Digitale geletterdheid
Nederlands
Rekenen/wiskunde

Werkvorm
samenwerkend
zelfstandig

Subwerkvorm
Les - offline uitvoerbaar
Les - online uitvoerbaar
Lessenreeks - offline uitvoerbaar
Lessenreeks - online uitvoerbaarGameStudio

Voor groepen: 78
De leerlingen leren spelenderwijs de basisbeginselen van het zelf maken van een game. Het logisch denken wordt gestimuleerd. Na deze les kunnen ze: Een eenvoudige game maken waarin je kunt winnen en verliezen. ...


Lego Movie

Voor groepen: 5678
De leerlingen leren spelenderwijs de basisbeginselen van het maken van een stop animation. Ze moeten intensief samenwerken om keuzes maken binnen de app. Na deze les kunnen ze: ? Een storyboard maken. ...


Makey Makey

Voor groepen: 678
M De leerlingen maken een eigen toetsenbord en ervaren welke materialen er wel en niet geleiden. Ze moeten logisch nadenken en ervaren hoe een stroomcircuit werkt. Deze opdracht is een onderzoekend lerende ...


Pivot

Voor groepen: 678
 De leerlingen maken een animatie waarbij ze hun figuur een creatief avontuur laten beleven. Hierbij ligt het accent op creativiteit en logisch denken. Na deze les kunnen ze: ? Een eigen verzonnen ...


POP

Voor groepen: 678
De leerlingen leren spelenderwijs hoe een app tot stand komt, waar je allemaal aan moet denken. Ze denken na over wat ze willen maken, de doelgroep waar de app voor bestemd is, welke knoppen er moeten ...


Bee Bot

Voor groepen: 12345678
  De leerlingen leren spelenderwijs de basisbeginselen van het programmeren. Ook wordt het logisch denken gestimuleerd. Na deze les kunnen ze: Zich oriënteren op links en rechts, voor en achteruit. In ...