Verfijn


Vaardigheden
Kritisch denken
Zelfregulering
Sociale & culturele vaardigheden
Samenwerken
Communiceren
Mediawijsheid
ICT - basis vaardigheden
Probleem oplossen
Computational thinking
Creatief denken
Informatie vaardigheden

Doelgroepen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Vakgebied
Mens en Maatschappij
Mens en Natuur
Kunst en Cultuur
Bewegen en Sport
Burgerschap
Engels / moderne vreemde talen
Digitale geletterdheid
Nederlands
Rekenen/wiskunde

Werkvorm
samenwerkend
zelfstandig

Subwerkvorm
Les - offline uitvoerbaar
Les - online uitvoerbaar
Lessenreeks - offline uitvoerbaar
Lessenreeks - online uitvoerbaarPixels tekenen

Voor groepen: 345678
Leerlingen laten nadenken over een robottaal zonder dat ze daar een computer bij nodig moeten hebben.  


Robot taal

Voor groepen: 345678
Leerlingen laten nadenken over een robottaal zonder dat ze daar een computer bij nodig moeten hebben.  


Sandwich Robot

Voor groepen: 345678
Leerlingen laten nadenken logisch nadenken en algoritmes zonder dat ze daar een computer bij nodig moeten hebben.  


Blokify

Voor groepen: 45678
De leerlingen maken een 3D-tekening waarbij ze logisch moeten denken en ze ruimtelijk inzicht krijgen. Na deze les kunnen ze: ? bedenken hoe tekeningen er in een 3D vlak uitziet. ? vanuit verschillende ...


Foldify

Voor groepen: 45678
   De leerlingen maken een 3D-figuur waarbij logisch denken en ruimtelijk inzicht gestimuleerd worden. Na deze les kunnen ze: ? Bedenken hoe tekeningen er in een 3D vlak uitzien. ? Een 2D-tekening via ...


GameMaker

Voor groepen: 78
De leerlingen leren de basisbeginselen van het maken van een game. Het logisch denken wordt gestimuleerd. Na deze les kunnen ze: ? Een eenvoudige game maken in de Drag&Drop mode van GameMaker. ? Begrippen ...